REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Sudet ry kaupan (Sudet kauppa) asiakasrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Sudet ry
Y-tunnus: 1710808-5
Pankkiyhteys: IBAN FI75 5750 0120 0707 28 SWIFT OKOYFIHH
Verkkosivut: http://www.sudet.fi/
Osoite: Salapausselänkatu 23, 45100 Kouvola

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä Sudet kaupan asiakkaista lain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut kaupan toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja asiakastietoja kerätään tilausten hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
- asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
- palvelun toteuttaminen,
- asiakastapahtumien varmentaminen,
- asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
- markkinointi,
- analysointi ja tilastointi,
- mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
- muut vastaavat käyttötarkoitukset.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina lain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli kaupan asiakkaan täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:
- Asiakkaan yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
- rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
- ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
- asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
- viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
- mahdolliset luvat ja suostumukset,
- mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
- mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.